Triukšmingesni žaidimaiBZZZ

    Žaidimo dalyviai turi kiekvienas iš eilės nuosekliai sakyti skaičių, pradedant nuo 1 ir t.t. Bet užuot sakius skaičių, kuriame yra 7 ar kuris dalijasi iš 7 (7,14,17,21,27,28,35,37,42 ir t.t.), žaidėjas, kuriam ateina eilė, turi sakyti „BZZZ“. Žaisti reikia greitai. Žaidėjai, kurie nepasako „BZZZ“, kai reikia pasakyti, ir žaidėjai, kurie pasako „BZZZ“, kai nereikia pasakyti, iškrenta iš žaidimo. :)

Pasunkintas BZZZ

    Žaidimo dalyviai turi kiekvienas iš eilės nuosekliai sakyti skaičių, pradedant nuo 1 ir t.t. Bet užuot sakius skaičių, kuriame yra 7 ar kuris dalijasi iš 7 (7,14,17,21,27,28,35,37,42 ir t.t.), žaidėjas, kuriam ateina eilė, turi sakyti „BZZZ“, tačiau vietoj tų skaičių, kurie dalijasi iš penkių IR turi 5 savo sudėtyje, turi sakyti ZZZIP. Žaidžiama štai taip: „1,2,3,4, ZZZIP,6, BZZZ,8,9, ZZZIP,11,12,13,BZZZ, ZZZIP, 16, BZZZ,18, ZZZIP, BZZZ, 22, 23, 24, ZZZIP, 26, BZZZ, BZZZ, 29, ZZZIP, 31, 32, 33, 34 ir t.t. :)

Zvimbeklių varžybos

    Žaidimo dalyviai turi zvimti kuo ilgiau. Tas žaidimo dalyvis, kuris gali ilgiausiai, nesustodamas be atsikvėpimo zvimbti „BZZZZZZZZZ“ ir laimi. :)